احراز هویت

موقع ثبت سفارش در مرحله احراز هویت دچار مشکل شویم. راه حل چیست؟

  • چک کردن سقف موجودی برای خرید اقساطی.
  • چک کردن شماره تلفنی که وارد می‌کنید.

در غیر این صورت با شماره پایین صفحه تماس بگیرید.

فرایند احراز  هویت به چه صورت است ؟آیا لازم به ارائه مدرک می‌باشد ؟

خیر. در فرآیند خرید یک قسمت مربوط به احراز هویت می‌باشد ،که می‌بایست شماره تلفنی که در سازمان تامین اجتماعی ثبت شده را وارد کرده. سپس یک کد احراز هویت ارسال میشود.