ثبت نام سایت

اگر در فرآیند ثبت نام دچار مشکل شدید، راه حل چیست؟

اگر در فرآیند ثبت نام دچار مشکل شدید راهنمای خرید اقساطی  را ببینید و اگر همچنان قادر به ثبت نام نبودید. از طریق ارتباط با پشتیبانی به صورت آنلاین و یا تلفنی اقدام نمایید تا مشکل رفع گردد.